فلاورباکس (جعبه گل یا گلدان فایبرگلاس)

فلاورباکس یا جعبه گل یا جای گل، گلدان هایی با پوشش فایبرگلاس می باشد که در داخل ساختمان و یا نماهای شهری استفاده شده و این امکان را فراهم می آورد که ضن زیباسازی محیط، از نفوذ و انتشار آب مورد استفاده در گلدان و باغچه جلوگیری شود.