وان های آبکاری

معمولا در کارگاه‌های گالوانیزه فلزات، نیاز به وانهای ضد اسید و ضد مواد قلیایی با درصد ها و دماهای متفاوت می باشد.در این راستا بسته به دما و درصد اسید،رزین های مختلف استفاده می‌شود ؛به طور مثال در درصد های پایین، رزین پلی استر ایزو فتالیک و در درصد و دمای بالاتر ،رزین ونیل استر . در صنایع رنگ پروفیل و قطعات آلومینیوم هم کاربرد زیادی دارد.